BE CO@L
pobieram zawartość

WĘGIEL

WĘGIEL

Węgiel należy do jednej z najczęściej spotykanych substancji we Wszechświecie. Jest chemiczną podstawą życia na Ziemi i nieodłącznym elementem naszej codzienności. Pierwiastek ten, jako podstawa wielu związków chemicznych, występuje w żywności, środkach higieny, lekach, – czyli we wszystkim, z czym człowiek styka się na co dzień. Jako pierwiastek, węgiel odgrywa coraz większą rolę w naszej cywilizacji. Bez niego nie rozwijałaby się medycyna, farmacja, biologia, chemia, fizyka, nowe technologie i materiały, metalurgia, włókiennictwo, gastronomia, motoryzacja, kosmonautyka, kosmetyka, energetyka, elektronika, czy sztuka.

Współczesna cywilizacja uzależniona jest od węgla i jego związków – jako źródeł energii oraz surowców dla różnych gałęzi przemysłu – w postaci nieodnawialnych paliw kopalnych: węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, a także torfu.

WĘGIEL PALIWO

WĘGIEL JAKO PALIWO

Węgiel jako paliwo jest mineralnym paliwem stałym (o stałym stanie skupienia). Jest to skała osadowa powstała z obumarłych roślin, głównie w okresie karbonu, ok. 360-300 milionów lat temu – w erze paleozoicznej. Martwy materiał roślinny z czasem ulegał uwęgleniu, czyli procesowi, w którym zwiększa się procentowy udział zawartości pierwiastka węgla (C), a zmniejsza ilość tlenu, wodoru i innych substancji.

W uproszczeniu: węgiel kamienny to zmagazynowana energia słoneczna w procesie fotosyntezy w biomasie, która była przechowywana przez odpowiednio długi czas, za sprawą procesów biologicznych i geologicznych zachodzących na Ziemi.

ENERGIA

DANE TWARDE JAK WĘGIEL

Europa jest największym producentem węgla brunatnego

383 mln ton w 2017 roku

W UE wydobywane są znaczące ilości węgla kamiennego

81 mln ton w 2017 roku, w tym w Polsce 65,5 mln ton

Unia Europejska jest czwartym co do wielkości importerem węgla,
po Chinach, Indiach i Japonii 173 mln ton w 2017 roku.

Rezerwy konwencjonalnej energii w UE są usytuowane w złożach węgla
– w UE rezerwy złóż węgla stanowią 89% ogółu.

TANIE I STABILNE
ŹRÓDŁO ENERGII?

W Polsce ciepło z węgla wytwarzane w kotłach jest dwukrotnie tańsze od ciepła z gazu i czterokrotnie tańsze od ciepła z energii elektrycznej i LPG.

W Polsce koszt wyprodukowania 1000 MJ (1 GJ) ciepła wynosi średnio 5,7 euro.

Dla porównania, koszt wyprodukowania:

  • 1 GJ ciepła z gazu wynosi ok. 11 euro,
  • 1 GJ ciepła z oleju sięga już ok. 18 euro,
  • 1 GJ ciepła z energii elektrycznej to ok. 22 euro.

WĘGIEL
PRACA I WARTOŚCIOWI SPECJALIŚCI

Przemysł węglowy zapewnia dobrze płatne miejsca pracy, warte 13 miliardów euro rocznie. Jednocześnie przyczynia się do rozwoju gospodarki i napędza koniunkturę. Szacuje się, że na jedno miejsce pracy w górnictwie przypadają trzy miejsca pracy związane z całym sektorem górnictwa węgla.
W tej sferze gospodarki zaangażowani są wykwalifikowani inżynierowie i technicy. Stwarza to odpowiednie warunki dla funkcjonowania ośrodków naukowych, których badania mogą być wykorzystywane na potrzeby całej gospodarki.

ILE JEST WĘGLA W WĘGLU ?

future

CZYSTE TECHNOLOGIE

Obecnie trwają zaawansowane badania nad podziemną gazyfikacją węgla. Proces ten ma kilka istotnych, proekologicznych zalet. Gazyfikacja zmniejsza emisję szkodliwych tlenków azotu. Jednocześnie pozwala wytworzyć więcej energii elektrycznej, niż w trakcie klasycznego spalania. Takie rozwiązanie stwarza możliwość produkcji paliw do samochodów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi.

Technologię gazyfikacji węgla bada się i rozwija w wielu krajach, m.in. w Chinach, Australii, RPA, Kanadzie, czy Indiach. Od 2021 roku podobne przedsięwzięcie planowane jest również w Polsce.

NIE MA DYMU – JEST OGIEŃ

Polscy naukowcy opracowali rodzaj tzw. bezdymnego węgla (blue coal). Jest to odgazowany, niskoemisyjny opał, który łatwo się zapala i nie szkodzi środowisku naturalnemu. Technologia wciąż jest udoskonalana.

A CO Z DWUTLENKIEM WĘGLA?

Jednym z efektów spalania węgla jest powstawanie dwutlenku węgla, którego podwyższona obecność w atmosferze jest uważana, za przyczynę globalnego ocieplenia. Środowisko naukowe szuka sposobów na utylizację CO2, by ostatecznie rozwiązać problem obecności tego gazu w powietrzu atmosferycznym. Specjaliści proponują, by z dwutlenku węgla produkować paliwo do samochodów, w procesie tzw. sztucznej fotosyntezy lub włókien węglowych. Metoda wymaga jeszcze opracowania technologii, która zapewni jej opłacalność.

economy

WĘGIEL – ŹRÓDŁO ŁAŃCUCHA
WARTOŚCI DLA GOSPODARKI

Jak pokazuje historia, węgiel jest motorem napędowym postępu technicznego. Dzięki niemu rozwija się przemysł stalowy i maszynowy, a jego wydobycie wspomaga całą europejską gospodarkę. Węgiel dał początek rewolucji przemysłowej.

Współcześnie węgiel pomaga w tworzeniu nowych materiałów, usprawnianiu procesów wytwarzania i przetwarzania energii, stale podnosząc jakość i bezpieczeństwo naszego życia.

Węgiel kamienny stanowi jedno z najważniejszych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, a jednocześnie jest podstawą wielu gałęzi współczesnego przemysłu, np. stalowego. Napędzając rozwój nowych technologii, przyczynia się do powstawania i coraz szerszego stosowania czystych technologii węglowych.

Stanowi więc:

  • zapewnienie dobrze płatnych miejsc pracy,
  • źródło myśli i postępu technologicznego,
  • źródło rozwoju kompetencji technicznych.

beco@l

JEŚLI NIE WĘGIEL
TO CO ?

Zdaniem specjalistów, w dobie obecnej polityki klimatyczno-energetycznej nie ma możliwości całkowitego zastąpienia węgla kamiennego innymi surowcami lub metodami pozyskiwania energii. Jest on jednym z najważniejszych jej źródeł.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że w najbliższych dekadach świat nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię bez węgla. Przewiduje się, że dzięki nowym technologiom stanie się on ekologicznym surowcem energetycznym – niemal tak bezemisyjnym jak odnawialne źródła energii.

GALERIA Z WYSTAWY

Wystawa "Be coal"
w Parlamencie Europejskim w Strasburgu